Voedselbank Wassenaar heeft Groene status

9 maart 2016
Sinds een jaar of tien is er in Wassenaar een voedselbank actief. De locatie is sinds 2005 dezelfde: de St. Jozefkerk aan de Parklaan vormt op donderdag het distributiecentrum, waarvandaan 32  voedselpakketten worden verstrekt ten behoeve van in het totaal 84 personen.

De voedselbank kwam op in het ‘paarse’ tijdperk, ten tijde van het kabinet van toenmalig premier Kok. In een tijd van, toen nog, relatieve economische vooruitgang en stabiliteit bleek dat vele Nederlanders, door allerlei oorzaken, te weinig geld hadden om hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen  aanschaffen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een pakket vanuit de voedselbank, vindt een financiële toetsing plaats. Voor een alleenstaande volwassene geldt een normbedrag van € 180,- per maand, na aftrek van vaste lasten, als besteedbaar inkomen. Voor samenwonenden en gezinnen ligt dat uiteraard hoger. De eerste jaren werd de distributie van voedselpakketten verzorgd door de Haagse stichting ‘De Korenmaat’, vanaf 2011 is dat een taak van de daarvoor opgerichte stichting Voedselbank Wassenaar.

Een jaartje eerder, in 2010, werd bij het afscheid van Wassenaarse wethouders een (start-)bijdrage ingezameld voor een eigen, lokale voedselbank, deze beschikt nu over de ANBI-status. Vrijwilliger van het eerste uur en al weer enige tijd bestuurder van deze stichting is mevrouw Gré Brouwer. De Wassenaarse voedselbank is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Voedselbanken.

Maar waar komen die (voedsel-)pakketten vandaan en wie draagt daar aan bij? Het basispakket wordt opgehaald bij het distributiecentrum van de voedselbank regio Haaglanden. Het busje hiervoor komt van de Vrijwilligerscentrale en wordt afwisselend gereden door een coördinator van de voedselbank of Van der Zalm zonwering. Deze basispakketten worden aangevuld met producten van de twee supermarkten Albert Heijn Wassenaar en Jumbo Mark Blaauw en bakker Niek Kaptein. Verder verzorgen kerken, scholen, andere organisaties (-serviceclubs-) en Wassenaarse volkstuinders
van tijd tot tijd een belangrijke bijdrage. Bij de samenstelling van de pakketten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gezinssamenstelling en levensovertuiging van de ontvangers. Schenkingen van particulieren of (anonieme) donaties op de bankrekening van de stichting voedselbank Wassenaar maken het mogelijk om tegoedbonnen aan de cliënten te doneren, waarmee uitsluitend verse artikelen kunnen worden gekocht. Dit kon nog worden aangevuld met bonnen van de stichtingen Jarige Job en Sinterklaasvoorieder1.

Bij het project Waarborging Voedselveiligheid scoorde de Wassenaarse voedselbank in 2014 al 92%, goed voor de status “groen”, inmiddels is de 100% score bereikt en het certificaat hiervoor in maart 2015 uitgereikt.

Bron: De Wassenaarse Krant, Geert de Rijk