Voedselbank verruimt en verandert toelatingsnorm voor klanten

Per 1 januari 2018 zijn de toelatingsnormen van de voedselbanken fors veranderd. Enerzijds worden de klassieke normbedragen van de voedselbank verhoogd met 7%. Anderzijds worden de toelatingsnormen op een andere manier berekend, waarbij gebruik is gemaakt van cijfers uit de Nibud minimum voorbeeld begrotingen. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten eerder in aanmerking voor een pakket. Effectief komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria van bijna 100 euro.

Het basisbedrag per huishouden is met 10 euro verhoogd tot € 130. Daarnaast is ook het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85. De voedselbanken hebben de Nibud voorbeeldbegrotingen gebruikt bij het bepalen van de toelatingsnormen van het de voedselbanken. Ze willen hiermee duidelijk zichtbaar maken hoe zij tot toelatingscriteria komen. De voedselbanken hebben een eigen berekening gemaakt op basis van de uitgavencijfers die het Nibud gebruikt in deze Nibud voorbeeldbegrotingen. Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met meer uitgaven posten (tot € 79) dan voorheen. Per saldo leiden beide wijzigingen tot een verruiming van € 94 voor eenpersoons huishoudens (oplopend met 5 euro per extra persoon in een huishouden). De voedselbanken kunnen deze norm n verruimen nu ze voldoen aan de eisen van voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten dientengevolge meer voedsel doneren dat anders weggegooid zou worden.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn: Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.; Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: ‘Geen pakket zonder traject’.

De Voedselbank Wassenaar werkt vanuit de visie dat het verstrekken van een voedselpakket een  noodvoorziening is en geen structurele oplossing voor de aanpak van de achterliggende oorzaken. Daarom heeft het bestuur van de Stichting Voedselbank Wassenaar besloten vanaf de start van de aanvraag om een voedselpakket te gaan samenwerken met Kwadraad Maatschappelijk Werk. Op die manier kan er direct een begin gemaakt worden met een passend begeleidingstraject waar dat nodig is. Indien men een aanvraag wil doen voor een voedselpakket kan men zich telefonisch aanmelden bij Kwadraad Maatschappelijk Werk via het telefoonnummer 088 900 4000. Er zal dan op de locatie van Kwadraad aan de Rijksstraatweg 324, Wassenaar een gesprek volgen waarbij de financiële situatie in kaart gebracht wordt. Daaruit zal blijken of men in aanmerking komt voor een voedselpakket. Op de website www.voedselbankwassenaar.nl is de gehele procedure vermeld.