Stellingen voor de Voedselbank

Op de door de Vrijwilligerscentrale op 17 april georganiseerde Beursvloer werd een deal gesloten tussen de Voedselbank Wassenaar en een tweetal plaatselijke bedrijven. De Voedselbank vroeg een timmerman en hout voor in het magazijn in de Jozefkerk te maken stellingen, om zo het sorteerwerk voor de vrijwilligers lichter te kunnen maken.

Dankzij de bemiddeling van Martijn l’Ami kon er contact worden gelegd met Ron Ruijgrok Timmerwerken die aanbood de stellingen te maken met hout dat door de gastheer van de Beursvloer, Jaco van den Dool van JK van den Dool BV, gratis ter beschikking werd gesteld.

Afgelopen donderdag werden de stellingen door Ron Ruijgrok geplaatst, die voor deze klus werd bijgestaan door zijn collega Sebastiaan van Veen van Van Veen Bouw.

Op bijgaande foto staan de bouwers voor de grootste stelling naast Voedselbank voorzitter Meta Karelse, die zich zeer dankbaar toonde zowel voor aanbieder van het hout als voor de vaklieden die de klus klaarden.