St. Jan Baptistschool zamelt in voor Voedselbank

Afgelopen week hebben leerlingen van de St. Jan Baptistschool weer actie gehouden voor de Voedselbank. Bij elke klas werd een grote mand gezet. Iedereen bracht wat mee. In de Kersttijd wordt extra aandacht gegeven aan Wassenaarse mensen, die het niet zo breed hebben. De manden werden overvol met voedselproducten naar de St. Jozefkerk gebracht.

Verder was voor alle cliënten van de Voedselbank een pakketje met een kerstbrood en kerstkransjes gemaakt. Op woensdag 20 december werden deze tijdens de kerstviering aan de voorzitter van de Voedselbank aangeboden. Het bestuur van de Voedselbank bedankt iedereen, die aan deze zeer geslaagde actie heeft bijgedragen en wenst allen een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2018.