Na ‘speelgoed-event’ pakt Voedselbank Wassenaar ritme weer op

Zoals eerder in deze krant gemeld heeft ook de Wassenaarse Voedselbank last van de coronacrisis. In verband hiermee is de uitgifte van voedselpakketten vanaf 19 maart tijdelijk gestagneerd. Er was geen aanvoer meer vanuit het Regionaal Distributiecentrum Haaglanden en de uitgifteruimte bleek te beperkt om veilig te kunnen werken. Besloten werd om over te gaan tot het thuisbezorgen van een plastic tas met enkele producten en supermarktbonnen, waarmee de cliënten zelf versproducten konden kopen.
Dankzij financiële hulp van Gemeente Wassenaar en donaties van kerk en particulieren kon een goed alternatief geboden worden in deze lastige periode. De aangeboden hulp en het gevoel van saamhorigheid was hartverwarmend. Namens cliënten, bestuur en vrijwilligers wordt ieder, die hiertoe heeft bijgedragen van harte bedankt.

Tijdens deze onzekere tijd was er nog een lichtpuntje. Maurits Brunings, Social Work-student aan de Avans Hogeschool te Breda, had gevraagd zijn eindopdracht bij de Voedselbank te mogen afronden. Met hulp van een sponsor, Stokvis Group, kocht hij voor ieder kind van de Voedselbank een speelgoedpakket en waardebon.
Samen met een aantal van zijn cliënten ( 4 kinderen met een licht verstandelijke beperking) bracht hij, met toestemming van de ouders, speelgoedpakketten bij de kinderen in de leeftijdscategorie 10-12 jaar. Het project werd een groot succes. En alle kinderen blij.

Het coronavirus is nog niet uitgewoed. Bepaalde maatregelen van de overheid worden van lieverlee versoepeld. Het Regionaal Distributiecentrum Haaglanden heeft zijn activiteiten weer opgepakt. Ook de uitgifte van voedselpakketten bij de Wassenaarse Voedselbank gaat vanaf donderdag 14 mei in oude vorm van start, zij het, dat de gang van zaken omwille van de veiligheid van cliënten en vrijwilligers enigszins is aangepast. Gelukkig ook positief nieuws dus.