Missie, visie, kernwaarden en doelstelling

Missie 
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Wassenaar en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

Doelstelling 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Doelstelling voedselbank Wassenaar
Doel van de stichting is het aanvullen van basale levensbehoeften door het uitdelen van voedselpakketten voor inwoners van Wassenaar die op of onder het bestaansminimum leven. Daarnaast wil de Voedselbank Wassenaar een bewustwordingsproces op gang brengen bij bewoners, instellingen en politiek ten aanzien van armoede in Wassenaar.

Om deze missie en doelstelling te kunnen realiseren spant het bestuur zich in om onze geïndiceerde cliënten wekelijks van een voedselpakket te voorzien.

Daartoe maken we iedere donderdag dankbaar gebruik van een ruimte die ons ter beschikking is gesteld door het Deijlerhuis aan de Hofcampweg 3 te Wassenaar.

Daar ontvangen we in bulk voedsel, dat door vrijwilligers met een transportmiddel van Kringloopwinkel De Stille Kracht wordt opgehaald en beschikbaar wordt gesteld door het Distributiecentrum Regio Haaglanden van Voedselbanken Nederland.

Na ontvangst van het bulk voedsel, gaan onze vrijwilligers aan de slag om de pakketten voor onze cliënten samen te stellen.  Indien de samenstelling van de pakketten te eenzijdig is, worden soms versbonnen ingezet. Deze bonnen worden bij een lokale supermarkt gekocht uit de gelden die aan de Stichting Voedselbank Wassenaar worden gedoneerd door particulieren en instellingen.

Naast deze donaties en giften in geld, spant het bestuur zich ook in om voedsel in natura te verwerven bij voorbeeld door samenwerking met lokale bakkers, supermarkten, volkstuinders, kerken en serviceorganisaties.