Hoe vraag ik een pakket aan?

De Voedselbank Wassenaar werkt vanuit de visie dat het verstrekken van een voedselpakket een noodvoorziening is en geen structurele oplossing voor de aanpak van de achterliggende oorzaken. Daarom heeft het bestuur van de Stichting Voedselbank Wassenaar besloten vanaf de start van de aanvraag om een voedselpakket te gaan samenwerken met Kwadraad Maatschappelijk Werk. Op die manier kan er direct een begin gemaakt worden met een passend begeleidingstraject waar dat nodig is.

Indien men een aanvraag wil doen doen voor een voedselpakket kan men zich telefonisch aanmelden bij Kwadraad Maatschappelijk Werk via het telefoon nummer 088 900 4000 of het aanvraagformulier invullen en opsturen naar bureaudienst.wassenaar@kwadraad.nl met daarbij de benodigde gegevens. Er zal dan op de locatie van Kwadraad aan de Rijksstraatweg 324, Wassenaar een gesprek volgen, waarbij de financiële situatie in kaart gebracht wordt. Daaruit zal blijken of men in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Om voor een pakket in aanmerking te komen mag het vrij besteedbare deel van het inkomen (dus na aftrek van alle lasten) voor eenpersoonshuishouden niet meer bedragen dan € 190,–per maand. Voor iedere persoon die daarnaast tot het huishouden behoort mag daar € 110,– bij worden opgeteld.

Tevens is een medewerker van Kwadraad regelmatig aanwezig op de donderdagen dat de voedselpakketten tussen 11.15 en 12.15 uur uitgereikt worden in het Deijlerhuis aan de Hofcampweg 3. De pakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd het financieel niet redden, met een maximum van 3 jaar. Elk half jaar wordt opnieuw getoetst om de kijken of men nog steeds aan de criteria voldoet. De stichting garandeert geheimhouding en respect bij de behandeling van de aanvraag. De voedselbank zal zo nodig verdere informatie opvragen bij maatschappelijke instanties.

De voedselpakketten worden elke donderdag tussen 11.30 uur en 12.15 uur uitgedeeld op de Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar.

Toetsing van het inkomen

Bij de intake dient u bankafschriften van de laatste 3 maanden mee te nemen waaruit het volgende blijkt:

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden