Doneren

Voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank Wassenaar is een structurele inkomstenbron nodig, zodat het zeker is dat ook in de (nabije) toekomst de rekeningen voor opslag en gebruik van de auto e.d. betaald kunnen worden.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie die zonder overheidssteun moet rondkomen. De Voedselbank Wassenaar zoekt daarom donateurs, die bereid zijn met hun bijdragen nu en in de toekomst het werk van de Voedselbank te ondersteunen.

Een financiële bijdrage kunt u storten op IBAN rekeningnummer NL42RABO0106503359 t.n.v. Stichting Voedselbank Wassenaar. De stichting voldoet aan de ANBI voorwaarden, hetgeen inhoudt dat uw gift in principe fiscaal aftrekbaar is.

Hartelijk dank voor uw gift!