Criteria om in aanmerking te komen voor pakket

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden per 1 januari 2022  voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

Op hoofdlijnen:

Bedragen per 1 januari 2022:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 150,–

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 100,–.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 250 350
1 350 450
2 450 550
3 550 650
4 650 750
5 750 850
*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen