Protestantse kerken gul voor de Voedselbank

Afgelopen zondag hield de voorzitter van de Wassenaarse Voedselbank, mevrouw Gina van Kesteren in de Dorpskerk een warm pleidooi voor de klanten van de Voedselbank.
De kerkgangers bij wie dit optreden was aangekondigd, waren met vele gulle offers naar de dienst gekomen en de oogst van de inzameling was geweldig. Op maandag konden door de bestuursleden van de stichting Voedselbank Wassenaar liefst 10 dozen met houdbare producten worden gevuld.