Criteria om in aanmerking te komen voor pakket

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden per 1 januari 2021  voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

Op hoofdlijnen:

Bedragen per 1 januari 2021:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,–

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 95,–.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 230 325
1 325 420
2 420 515
3 515 610
4 610 705
5 705 800
*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen