Criteria om in aanmerking te komen voor pakket

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden per 1 januari 2018  voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

Op hoofdlijnen:

Bedragen per 1 januari 2018:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,–

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 85,–.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725
*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen